HJEM Om Stavern Helgeroa Nevlunghavn Nyheter Nyttig info Friluftsliv Bilder Nyhetsbrev Kontakt Oss
Fritidsfiske Turområder Badestrender Badetemp. Brennmaneter Flått Brettseiling Kyststien

 

GUIDE TIL KYSTSTIEN

Kjøp Kyststi-håndboken i Stavern Kunstgalleri i Tollbodgaten 4, i Stavern sentrum eller få den tilsendt i posten. Se info om boken her: shop.visitstavern.no. Bestill boken på epost til info@visitstavern.no.

Boken er på 66 sider og prisen er kr. 149,-. 
Hvis du ønsker boken tilsendt i posten kommer porto/ekspedisjon i tillegg med kr. 50,-

Boken inneholder oversiktskart og 17 detaljkart med målestokk (1:10000) med informasjon om hva man kan se og oppleve under en tur på Kyststien. 

Bo langs Kyststien. Både i Stavern, langs Kyststien og i Nevlunghavn finnes flere overnattingsmuligheter. Det ligger også flere campingplasser langs ruta. Se på VisitStavern under kategorien "overnatting" og "camping og bobil".

Du kan sette opp telt i utmark inntil to døgn uten grunneiers tillatelse dersom du ikke forstyrrer beboere og det er minst 150 meter til bebyggelse.

Opplev Kyststien som går gjennom frodig svartorskog, over nakne svaberg, grunne viker og forblåste knauser.  Stien går også gjennom sommeridyllen Nevlunghavn før den ender like ved fylkesgrensen til Telemark.  Stien er en gåtur i et landskap du knapt finner maken til andre steder. Roen, stillheten og nærheten til naturen er helt sjelden her.  Et par kilometer fra Stavern ligger Rakke fort.  Tidligere var det skuddsalver fra Forsvarets skytefelt som runget ut over fjorden.  I dag er det måkeskrik man hører fra dette fantastiske utkikkspunktet.  I god vær ser man helt ut til Jomfruland fyr.  Det er utrolig mange flotte perler langs Kyststien og det blir aldri kjedelig å gå her.  Det er en kjempefin plass å ta med barna og la dem få en tidlig naturopplevelse fordi det alltid er noe å gjøre her. 

Kyststien langs Brunlaneskysten går mellom Stavern - Nevlunghavn - Helgeroa - Ødegården ved Barkevik, en strekning på 35 km.  Kyststien starter ved Fredriksvern Verft midt i Stavern sentrum.  Straks du kommer inn på Fredriksvern Verft gjennom hovedporten, ser du turistinformasjons-kontoret på høyre side. Der kan du få mer informasjon om Kyststien før du går videre.

Hvis man velger å gå bare deler av stien, så er det skiltet til "Kyststien" flere plasser langs riksvei 301.  Der finnes det også godt med parkeringsplasser.  Går man raskt, bruker man ca. 10 minutter pr. km.  I kupert terreng bruker man dobbelt så mye.  Husk at strekningen er målt i "teoretisk luftlinje" og at den virkelige distansen, i kupert terreng, blir betydelig lenger. Med pauser og rasting går det fort 9 - 10 timer.  Du behøver jo ikke å gå hele med en gang. Velg deg ut en passende distanse og nyt den i stedet. Her er lengde og terreng nok til flere turer.

Ved normal gange og naturlige pauser, bruker du mellom 6 og 7 timer på å gå Kyststien mellom Stavern og Nevlunghavn. 

Kyststien følger ferdselsveier som har vært i bruk over lang tid. Standarden på veien varierer med terreng og underlag, og kan enkelte steder være ulendt for deg som er dårlig til beins.  Husk at kyststien går langs skog, fuktige strandenger og glattskurte svaberg.  Lette gummistøvler kan derfor være egnet fottøy. 

Kyststien egner seg ikke for sykkel.


Illustrasjon: Charlotte Jørgensen / charlotte.no

Kystien er kommet istand gjennom frivillige avtaler med grunneierne, og skal være en hjelp til turgåere for å komme fram til fots langs kysten.  Kyststien er merket med blå maling på lave stolper, trær eller steiner. Ved veikryss er det ofte skilt.

Brunlaneskysten har vekslende og rik natur, med variert plante og dyreliv. Kyststien slynger seg gjennom frodig svartorskog, over nakne svaberg, grunne viker og forblåste knauser. Opplevelsesmulighetene er mange når du har øyne og ører åpne.

Mølen
Urtidslandskapet på den sydligste spissen av Brunlaneskysten, med berømt geologi, botanikk og fugleliv, store gravrøyser og spennende historie. Mølen er et automatisk fredet kulturminne som formelt eies av Oldsaksamlingen, Universitetet i Oslo. Det er ikke lov å flytte- eller fjerne stein eller noe annet fra dette området.

Vær varsom
Fra 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i Norge. I denne perioden er det, på grunn av fare for skog-, gress- og lyngbranner, ikke tillatt å tenne bål i skogmark uten tillatelse fra den lokale brannsjefen.  Skulle du likevel finne det forsvarlig å tenne bål, så ikke tenn bål eller bruk engangsgrill rett på svabergene. Da får de stygge sprekker og merker som blir der for alltid.

Les mer om Allemannsretten her: http://www.jusstorget.no/article.asp?Key=2&FagKey=5

Ansvar
Bruk av Kyststien skjer på eget ansvar.
Skader/mangler meldes til Larvik og Omegns Turistforening, tlf.  33 18 76 50 eller
til Servicesenteret, Larvik kommune, tlf.  33 17 10 10.

Hold naturen ren
Det er forbudt å bruke "engangsgriller" på svabergene langs Kyststien.

FERDSELSREGLER
Du ønskes velkommen som bruker av Kyststien, men vi ber deg å verne om natur og dyreliv.
Friluftsloven slår fast menigmanns rett til fritt å ferdes i utmark, men det er en frihet under ansvar.
Følgende punkter er satt opp ut fra lovbestemmelser og vanlig skikk og bruk:

Motorisert ferdsel er ikke tillatt i utmark.
På privat vei må du ha tillatelse fra grunneier for å kjøre motorkjøretøy.
Dette gjelder også moped.

Tråkk ikke i åkeren, la vanningsanlegg og annen landbruksredskap stå i fred.

Parker bare på anvist plass.
Ønsker du å parkere andre steder bør du spørre grunneieren om tillatelse.

Respekter plante- og dyrelivet.

Bål må ikke tennes på svaberg da det oppstår stygge sår.
Bruk gamle bålplasser.

I tidsrommet 15. april til 15. september er det forbudt å tenne ild i skog og mark.

Du kan sette opp telt i utmark inntil to døgn uten grunneiers tillatelse dersom du ikke forstyrrer beboere og det er minst 150 meter til bebyggelse.

Respekter gravrøyser, ikke flytt eller fjern steiner.

For å verne mot unødig slitasje på vegetasjonen henstilles det til turgåere om å bruke eksisterende stier.

Hundeeiere
Det er svært mange brukere av Kyststien, ta hensyn til disse, både folk og dyr.
Hundeeiere oppfordres til å ha sin hund i bånd langs Kyststien hele året.HVA SKJER
 
 
juli 2024
ma  ti on to fr

 
 

LINKER

gladedageristavern.no

www.visitnevlunghavn.no

www.helgeroavel.no

www.stavernfestivalen.no

www.stavernsodden.info

www.svenner.info

www.geanor.no

www.larvikibilder.no


Medlemssider:
Brukernavn

Passord

   Copyright © VisitStavern 2007-2019. VisitStavern innehar alle rettigheter til tekst , bilder og illustrasjoner på www.visitstavern.no sine websider. Alt materialet er lovmessig beskyttet for kopiering. 
Innholdet på denne websiden kan ikke bli kopiert, distribuert, endret eller gjort tilgjengelig for tredje part til kommersiell bruk, uten avtale.

Selvoppnevnt Turistsjef: Yngve Rakke   tel: 911 23 222