HJEM Om Stavern Helgeroa Nevlunghavn Nyheter Nyttig info Friluftsliv Bilder Nyhetsbrev Kontakt Oss

 
Halle Mølle

Adresse
Halle
3267 Larvik

E-post


Nettsted
http://www.brunlaneshistorielag.no/
Telefon
976 02 898

Mobil


Faks

Firmabeskrivelse
Hvis man kjører FV302 fra Larvik mot Helgeroa/Nevlunghavn, så vil man komme forbi Halle Mølle, ved utløpet fra Hallevannet.

Halle mølle er i dag et bygdemuseum og bygdetun som forvaltes av Brunlanes Historielag. Historielaget kjøpte Halle Mølle i 1982, og museet er nå fylt med historielagets samling av gjenstander som forteller om bygdas tidligere næringsgrunnlag og annen historie.

Området har flere restaurerte bygninger - Møllerstua, som er det gamle våningshuset fra 1749, møllebygningen fra 1880, smie fra 1850 (flyttet til eiendommen fra Aske), sagmesterboligen, stallen, fjøset og et uthus. Ute er det vasshjul ved Halleelva, som renner rett i nærheten.

Nederst på området finner man et nybygget vannkraftverk som forsyner eiendommen med egen strøm, samt leverer til e-verket. Kraftverket ble bygget av Brunlanes Historielag på dugnad over to år, og glade givere har fått navnene sine på plansjer både inni og utenpå turbinhuset. Her er lokalt næringsliv og engasjerte historikere representert.

Historie:
Jens Aakesen Røra fik ca. 1575 hjemmelsbrev av kong Fredrik II paa Halle kvern paa Brunlanæs mot en aarlig avgift av 10 daler. Jens opførte en ny kvern der paa stedet, og der blev forbudt andre mennesker at bygge kvernbruk i Hallefossen. Han drev ogsaa sagbruk.

Halle kvern og sag var den gang en god indtægtskilde, men vor Eidangermand skulde ikke længe komme til at nyte frugterne. Den gridske lensherre Knud Grubbe indgav klage over ham; men han fik sit kongebrev stadfæstet paany 1580. Lensherren klager da til kongen, at Jens er aarsak i, at Kronens skoge ødelegges. Dette hjalp, og adelsmanden fik befaling til at ta Sagfossen og kvernen tilbake eller, hvis kongen ingen fordel har derav, da at la dem nedbryte og ødelægge, og allerede 1584 var Jens færdig paa Halle. Dette hadde netop Grubbe ønsket, og herefter tok han selv indtægterne.


tilbakeHVA SKJER
 
 
juli 2024
ma  ti on to fr

 
 

LINKER

gladedageristavern.no

www.visitnevlunghavn.no

www.helgeroavel.no

www.stavernfestivalen.no

www.stavernsodden.info

www.svenner.info

www.geanor.no

www.larvikibilder.no


Medlemssider:
Brukernavn

Passord

   Copyright © VisitStavern 2007-2019. VisitStavern innehar alle rettigheter til tekst , bilder og illustrasjoner på www.visitstavern.no sine websider. Alt materialet er lovmessig beskyttet for kopiering. 
Innholdet på denne websiden kan ikke bli kopiert, distribuert, endret eller gjort tilgjengelig for tredje part til kommersiell bruk, uten avtale.

Selvoppnevnt Turistsjef: Yngve Rakke   tel: 911 23 222