HJEM Om Stavern Helgeroa Nevlunghavn Nyheter Nyttig info Friluftsliv Bilder Nyhetsbrev Kontakt Oss

 
Mølen

Adresse

3296 Nevlunghavn

E-post


Nettsted
http://www.geoparken.no/geolokaliteter/larvik/moelen
Telefon
911 23222

Mobil


Faks

Firmabeskrivelse
Vestfold-raet ble dannet under siste istid og er en sammenhengende morenerygg som går gjennom hele Vestfold, fra Horten og helt ut til rullesteinene på Mølen.
Her dukker morenen under vann, og kommer opp igjen omtrent 17 kilometer borte, og utgjør da Jomfruland.

Mølen har blitt formet av sjø, vind og is gjennom årtusener, og er en del av Geoparken,
"Gea Norvegica Geopark" som er Skandinavias første Europeiske Geopark støttet av UNESCO.
På Mølen finner du informasjonsskilt og en utendørs steinutstilling som viser mangfoldet av stein på Mølen.

Navnet Mølen, stammer fra det gammelnorske ordet "mol" som betyr steinvoll eller steinbakke.

Gravrøysene på Mølen tilhører et av Norges høyest prioriterte fornminnefelt.
Det er til sammen 230 gravrøyser, og 16 av de er store med en diameter på opp til 35 meter.
Det er nesten 200 smårøyser som ligger på rekker parallelle med strandlinja.
Smårøysene kan ha vært symboler for krigere som falt i sjøslag eller forliste sammen med sine høvdinger.

Røysene som ligger lengst ned mot havet er fra yngre jernalder og vikingtid (ca 500-1000 e.Kr.), mens de som ligger lenger bak sannsynligvis er eldre.
De kan være fra slutten av bronsealderen (ca 500 f.Kr.).

Nesten alle røysene har blitt plyndret.
Dette er synlig ved at de har en fordypning.
I 1970-årene ble det foretatt utgravning av den lave båtformede steinsettingen.
Mye tyder på at det her ble brent et skip.

Mølen kan ha vært et sted der det ble byttet og formidlet varer.
Røysene er lett synlige fra sjøen, og de kan ha fungert som "sjømerker" langs skipsledene.

Området er på ca 300 dekar og består av rullestein, lavaklipper og svaberg.
Området er i kvartærgeologisk sammenheng helt unikt.
Raet består her av flere adskilte rygger som forsvinner ut i havet før de dukker opp igjen ved Jomfruland.

Mølen har også en rik og særegen vegetasjon og er en viktig lokalitet for fugletrekk.

Mølenhalvøya eies av Universitetets Oldsakssamling,
med unntak av landbruksarealene og Ringastranda som er i privat eie.

Alle grav-røysene er automatisk fredet etter Kulturminneloven.

Det er ikke lov å ta med stein eller andre gjenstander fra Mølen området.

Med bil:
Følg Rv 302 til Søndersrød, fortsett på Fv 51 til Holtet, ta til høyre ved garasje på lokal grusvei skiltet til Mølen.
Parkeringsplass, informasjonsskilt ved parkeringsplassen, toalett tilrettelagt for funksjonshemmede.

tilbakeHVA SKJER
 
 
juli 2024
ma  ti on to fr

 
 

LINKER

gladedageristavern.no

www.visitnevlunghavn.no

www.helgeroavel.no

www.stavernfestivalen.no

www.stavernsodden.info

www.svenner.info

www.geanor.no

www.larvikibilder.no


Medlemssider:
Brukernavn

Passord

   Copyright © VisitStavern 2007-2019. VisitStavern innehar alle rettigheter til tekst , bilder og illustrasjoner på www.visitstavern.no sine websider. Alt materialet er lovmessig beskyttet for kopiering. 
Innholdet på denne websiden kan ikke bli kopiert, distribuert, endret eller gjort tilgjengelig for tredje part til kommersiell bruk, uten avtale.

Selvoppnevnt Turistsjef: Yngve Rakke   tel: 911 23 222