HJEM Om Stavern Helgeroa Nevlunghavn Nyheter Nyttig info Friluftsliv Bilder Nyhetsbrev Kontakt Oss

 
Tanum Kirke

Adresse
Tanumveien 161
3267 Larvik

E-post
kirkevergen@larvik.kirken.no

Nettsted
Telefon
33 17 30 00

Mobil


Faks

Firmabeskrivelse
Tanum kirke er en romanske langkirke oppført i stein fra 1100- eller 1200-tallet.
Opprinnelig hadde den verken tårn eller himling, og taket var tekt med trespon.
Det var bare ett vindu, høyt oppe i den vestre gavlen.

Hovedinngangen var på sørsida av kirken, med våpenhus foran.
Her skulle mennene sette fra seg spyd og stridsøkser under gudstjenesten.
På vestgavlen var en mindre inngang.
Etter eldgammel skikk skulle kvinnene sitte mot nordveggen i kirken,
mens mennene skulle sitte mot sørveggen.
Det har blitt forklart med at mennene var mer varmblodige enn kvinnene,
og dermed hørte sammen med den varme sørveggen.

Kirken er viet til St. Olav
Over korbuen hang en fin utskåret Olavsfigur.
Den havnet i Oldsaksamlingen, men ved 800-årsjubileet i 1988 fikk kirken en kopi i erstatning.

I tillegg til hovedalteret ble det på 1300-tallet anlagt to sidealtere, med hvert sitt halvrunde karnapp på nord- og sørsida av koret, med åpning mot skipet.
De var viet til hhv Jomfru Maria og St. Anna.
De figurer som hang over alterene, er nå i Oldsaksamlingen i Oslo.

Døpefonten av gotlandsk sandstein er fra 1200-tallet.
Den er stor og dyp, fordi en opprinnelig dukket hele barnet ned i døpefonten.

Kirken hadde opprinnelig steingolv, og det var ikke benker, bare sittepaller av stein langs veggene.
De lange, til dels uforståelige, gudstjenestene i katolsk tid, var derfor neppe noen særlig behagelig opplevelse.

Kirkens eldste klokke er trolig fra 1200-tallet, og er ennå i bruk.
Klokke nr. 2 kom omkring 1560.

Ved reformasjonen ble alt som minnet om helgendyrkelsen fjernet.
Bl.a. ble de to sidealtrene revet ned, og alle bilder ble fjernet.

I 1620 ble det bygd et galleri langs nordveggen, fordi menigheten vokste.
I siste del av 1600-tallet skjedde det mange forandringer.
Det ble lagt nytt tak, og for å få mer lys, ble det satt inn et stort vindu på sørveggen av skipet og et vindu på den søndre sida av koret.

Kirken fikk prekestol, som ble plassert høyt oppe ved vinduet i skipet, og det ble det satt inn stolrader, som var lukket, med dører ut til midtgangen.
De større gårdene hadde egne benker.

I 1744 fikk kommandanten i Stavern en egen stol i kirken.

Under siste krig spilte Tanum kirke også en rolle.
Et amerikansk fly med 10 personer ombord ble skutt ned over Brunlanes natt til lørdag 22. april 1945.
To av flygerne landet med fallskjerm i Hvatumskogen.
De ble hentet av Milorg og brakt til Tanum kirke, hvor de lå i skjul på loftet over koret til søndag kveld.
Dermed overvar de også gudstjenesten.
En av flygerne, som var katolikk, gjemte et bønnekjede i en sprekk i muren.
Dette ble funnet flere år seinere, og henger i dag i sakristiet.
Historien ble dramtisert i spillefilmen "Nødlanding" som kom i 1952.

Det finnes spor etter eldre stavkirke på stedet der Tanum kirke ligger i dag.


tilbakeHVA SKJER
 
 
juli 2024
ma  ti on to fr

 
 

LINKER

gladedageristavern.no

www.visitnevlunghavn.no

www.helgeroavel.no

www.stavernfestivalen.no

www.stavernsodden.info

www.svenner.info

www.geanor.no

www.larvikibilder.no


Medlemssider:
Brukernavn

Passord

   Copyright © VisitStavern 2007-2019. VisitStavern innehar alle rettigheter til tekst , bilder og illustrasjoner på www.visitstavern.no sine websider. Alt materialet er lovmessig beskyttet for kopiering. 
Innholdet på denne websiden kan ikke bli kopiert, distribuert, endret eller gjort tilgjengelig for tredje part til kommersiell bruk, uten avtale.

Selvoppnevnt Turistsjef: Yngve Rakke   tel: 911 23 222