HJEM Om Stavern Helgeroa Nevlunghavn Nyheter Nyttig info Friluftsliv Bilder Nyhetsbrev Kontakt Oss

 
Berg Steinkirke

Adresse
Helgeroaveien 813
3267 Larvik

E-post
kirkevergen@larvik.kirken.no

Nettsted
Telefon
33 17 30 00

Mobil


Faks

Firmabeskrivelse
Berg gamle kirke ligger like ved riksvei 301. Den er ikke soknekirke i vanlig forstand, men den brukes mye likevel, f. eks. til vigsler, konserter og til noen gudstjenester i sommerhalvåret.

Kirken er plassert rett ved en elv som i dag ikke er stor, men som på byggningsperioden måtte ha vært betraktelig større. Ikke langt unna ligger storgården Manvik, som var et høvdingsete i vikingtid, og som beholdt sin posisjon som storgård til 1100-tallet.

Fram til rundt 1960 lå kirken i ruiner etter å ha blitt revet i 1882. Enkelte forskere fremhever nettopp denne kirken som et av kristendommens eldste monumenter på Østlandet. Man tror at nyomvendte vikinghøvdinger på godset Manvik -som lå like ved- reiste kirken tidlig på 1100 tallet. Ved rivingen i 1882 fant man en grav i murveggen, to alen ned fra fra korets møne. Her fant man levninger etter en voksen person. Det fortelles at konger i den tiden ble begravd på denne måten, og lendemennene på Manvik var å regne som kongelige personer. Mange gamle mynter er funnet på det gamle jordgulvet og disse er utstilt. Den eldste er fra 1177. Myntene har trolig sammenheng med at folk i all hemmelighet kastet dem ned som avlat for syndene sine.

Berg steinkirke i Brunlanes er en av de mest interessante kirker fra middelalderen. Nøyaktig når den ble bygget er det uenighet om. Riksantikvar Harry Fett mener at den er bygget før Olav den Helliges tid, kanskje så tidlig som på 1000- tallet. At kirken er innvidd til St. Laurentius (som ble martyr år 258) og ikke St. Olav kan tyde på det.

Kirken er bygget i naturstein i angelsaksisk stil. Det er bare port­alene og hjørnesteinene som er hugget til. Kirken har et avlangt skip og et mindre, firkantet kor. Utvendig er kirken 21 meter lang og 11,5 meter bred.

Kirken er enkel og den hadde tre innganger. To av inngangene var for menigheten og den smale inngangen på sydsiden av koret var for geistligheten. De runde buene over dørene er inspirert av den romerske byggestilen. Alle tre har steiner som er hugget til.

Det fantes ikke vinduer i kirken til å begynne med, men det var en liten rundbuet lysglugge i gavlen inne i koret. Den var ca. en meter høy. Det var heller ikke prekestol eller benker, så folk sto under gudstjenesten. Opprinnelig var det også jordgulv som var dekket med heller. Klokkene (den ene er blitt borte) hang på kirkeloftet og formen viser at de ble laget på slutten av middelalderen. I vestgavlen var det en liten lem som ble lukket opp under ringing.

Kirkegården var rundt kirken, men de rikeste kjøpte seg gravplass inne kirken og ble gravlagt under steingulvet.

Kirken har også blitt brukt som tilfluktssted ved krig.

Etter reformasjonen forfalt kirken og alle verdisaker ble sendt til København. Men i 1592 skjer den stor restaureringen av Berg steinkirke. Den får en vakkert utskåret prekestol, det blir hugget ut et vindu og åpningen til koret blir gjort større. Alteret får to nye lysestaker av messing og det blir satt inn stolstader i kirken så menigheten hadde noe å lene seg til. Dessuten kom forkynnelsen i forgrunnen.

Berg steinkirke ble brukt helt til slutten av forrige århundre. Men den ble for liten og kom i så dårlig stand at menigheten valgte å bygge en ny kirke i tre like ved. Denne nye kirken ble innviet 18. oktober 1878.

Steinkirken ble etter hvert revet. Steinene ble styrtet inn i kirken hvor de ble liggende helt fram til 1911. Da ble de hentet fram og ble benyttet til forskjellige gjøremål rundt om på gårdene.

13. september 1970 ble imidlertid steinkirken, etter et langvarig arbeid med lærer Jakob Jakobsen i spissen, åpnet. Prekestolen fra 1592 er på plass og likeledes de to lysestakene. Menigheten i Berg sogn bruker fremdeles Berg steinkirke ved noen gudstjenester hvert år.


tilbakeHVA SKJER
 
 
juni 2024
ma  ti on to fr
juli »»   

 
 

LINKER

gladedageristavern.no

www.visitnevlunghavn.no

www.helgeroavel.no

www.stavernfestivalen.no

www.stavernsodden.info

www.svenner.info

www.geanor.no

www.larvikibilder.no


Medlemssider:
Brukernavn

Passord

   Copyright © VisitStavern 2007-2019. VisitStavern innehar alle rettigheter til tekst , bilder og illustrasjoner på www.visitstavern.no sine websider. Alt materialet er lovmessig beskyttet for kopiering. 
Innholdet på denne websiden kan ikke bli kopiert, distribuert, endret eller gjort tilgjengelig for tredje part til kommersiell bruk, uten avtale.

Selvoppnevnt Turistsjef: Yngve Rakke   tel: 911 23 222